Ing. arch. Miroslav BALEJA

Ing. arch. Lenka BURÝŠKOVÁ

Ing. Karel HOFFMANN

Vojtěch CHYTIL

Jiří PAWLUS

Ing. arch. Pavel UHRMACHER

Bc. Tomáš HOFFMANN

Marek FLEKAČ

Kontakt

Ing. arch. Miroslav Baleja

Architekt

E-mail: baleja@arsprojekt.cz

Mobil: +420 603 513 276

Ing. arch. Lenka Burýšková

Architektka

E-mail: buryskova@arsprojekt.cz

Mobil: +420 739 204 433

Ing. Karel Hoffmann

Stavební inženýr

E-mail: hoffmann@arsprojekt.cz

Mobil: +420 603 289 741

Vojtěch Chytil

Projektant elektro

E-mail: chytil@arsprojekt.cz

Mobil: +420 737 350 916

Jiří Pawlus

Projektant TZB

E-mail: pawlus@arsprojekt.cz

Mobil: +420 603 509 360

Marek Flekač

Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, ČOV)

E-mail: flekac@arsprojekt.cz

Mobil: +420 732 301 328

Ing. arch. Pavel Uhrmacher

Architekt

E-mail: uhrmacher@arsprojekt.cz

Mobil: +420 608 741 601

Bc. Tomáš Hoffmann

Projektant pozemních staveb

E-mail: t.hoffmann@arsprojekt.cz

Mobil: +420 775 651 057