Ing. arch. Miroslav BALEJA

Ing. arch. Lenka BURÝŠKOVÁ

Ing. Karel HOFFMANN

Vojtěch CHYTIL

Jiří PAWLUS

Ing. arch. Pavel UHRMACHER

Bc. Tomáš HOFFMANN

Marek FLEKAČ

Služby

Ing. arch. Miroslav Baleja, Ing. arch. Lenka Burýšková, Ing. arch. Pavel Uhrmacher

 • Návrhy rodinných domů
 • Studie staveb občanských i průmyslových
 • Urbanistické studie
 • Kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Návrhy interiérů
 • Vše uvedené ve 3D včetně fotorealistických vizualizací

Ing. Karel Hoffmann, Bc. Tomáš Hoffmann

 • Stavební projekty včetně vizualizace
 • Rodinné a bytové domy včetně návrhu
 • Průmyslové a zemědělské budovy
 • Lékařské domy
 • Budovy občanské vybavenosti
 • Projekty Zelená úsporám - stavební část
 • Autorské a stavební dozory
 • Inženýrská činnost (stavební povolení, kolaudace)
 • Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Vojtěch Chytil

 • Silnoproudové rozvody
 • Slaboproudové rozvody
 • Rodinné a bytové domy
 • Průmyslové a zemědělské budovy
 • Budovy občanské vybavenosti
 • Hotely, ubytovny
 • Venkovní rozvody NN, VO
 • Přípojky NN
 • Inženýrská činnost

Jiří Pawlus

 • Ústřední vytápění
 • Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace)
 • Přípojky a rozvod plynu v budovách
 • Kotelny
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Enegetické výpočty pro program Zelená úsporám

Marek Flekač

 • Inženýrské sítě
 • Vodovod
 • Kanalizace
 • Plyn