Ing. arch. Miroslav BALEJA

Ing. arch. Lenka BURÝŠKOVÁ

Ing. Karel HOFFMANN

Vojtěch CHYTIL

Jiří PAWLUS

Ing. arch. Pavel UHRMACHER

Bc. Tomáš HOFFMANN

Marek FLEKAČ

Profil

Kdo jsme:

Jsme projekční kancelář, která funguje již od roku 1991 jako sdružení fyzických osob. V rámci dodávky projekčních prací zajišťujeme formou subdodávek veškeré další profese, jejichž činnost koordinujeme a vůči investorovi za jejich činnost ručíme (statika, vzduchotechnika, položkové rozpočty apod.).

V současné době tvoří sdružení 8 osob:

Co pro vás zajišťujeme:

Naším cílem je kvalitní dům či interiér a spokojený zákazník.